fredag 1. mai 2015

C&R BØRSEN MJØSA

Rapporter sendes til e-post: srny@online.no
De som vurderer rapportene er Cato Kytefiskern Pettersen Per Erik Svenskerud og Stein Roger Nybakke. Mobilnr om det skulle være spørsmål: 90192548

Villmarksbutikken AS sponser premier.

Regler for innrapportering C&R BØRSEN.

Fisken skal behandles så varsomt som mulig for at den skal settes ut igjen. Derfor bør fisken veies i et veienett, og måles på en plastbelagt linjal, med endestopp.

Fotografering/dokumentering:

Bildet skal vise at snuten er mot endestopp til venstre og sporden mot linjalen. Sporden kan lett klemmes sammen. Et bilde skal vise fiskens venstre side og tydelig vise lengde. En lapp skal vise dags dato med årstall og navn. Husk å ha riktig dato på kamera fordi bildedato er kontroll for dato registrert på lapp. Bildet må ha en så god oppløsning at nødvendige detaljer synes. Bruk hodelykt el. Under nattfiske.

Veiing:

Fisken skal veies så hurtig og skånsomt som mulig helst i et veienett. Veienett bør brukes fordi det ikke samler vann, og det er mer skånsomt for fisken. Vekten registreres så nøyaktig som mulig. Vekta kan i tvilstilfeller kontrolleres mot en kjent vekt avviket blir justert mot.

Innrapportering:

Konkurransen foregår mellom 1. mai kl 00:00 til 31. desember kl 24:00 samme år iht. gjeldende fiskeregler. Minstemål er 50cm! Fiskerapporten skal senest ett døgn etter endt fisketur. Rapporten skal inneholde vekt i kg, med minst ett desimal, og bilde(r) som tydelig viser lengde. Sendes som e-post. Bilder vil bli publisert.

Underkjennelse av rapport:

Rapporten må godkjennes av 3 erfarne fiskere (moderatorene av gruppa) for at den skal være gyldig for konkurransen. Personer i gruppa kan også ytre avvik. Og det tas opp til vurdering. Fisker som tydelig viser at vekt, lengde og kondisjon på bilde ikke er i samsvar underkjennes, men kan godkjennes dersom kontroll av vekt/lengdemål forklarer avvik, og vekt/lengde kan justeres. Fiskere som beviselig ikke følger gjeldene fiskeregler kan ikke delta inneværende år, alle evt innrapporterte fisker underkjennes.

Ingen kommentarer: